Naše kancelář poskytuje přípravu a revizi smluv z různých oblastí práva. Správně vyhotovenou smlouvou, lze před-cházet nedorozuměním a sporům v budoucnu. Z této oblasti naše kancelář nabízí, například:

 

Smluvní právo

Smlouva, smluvní právo
  • Příprava a revize různých typů smluv (kupní smlouva, smlouva o prodeji nemovitosti, smlouva o dílo, smlouva o spolupráci, pracovní smlouva, svěřenecká smlouva ad.

 

  • Právní zastoupení a odborná pomoc ve sporech ze smluv

 

Kontaktujte nás

K OSOBNÍ KONZULTACI

+ 420 774 710 999