Naše kancelář poskytuje právní pomoc a odborné zastoupení v oblasti rodinného práva:

 

Rodinné právo

Pracovní právo, pracovní smlouva
  • Majetkové vztahy mezi manžely

  • Spory o určení otcovství

  • Opatrovnické spory

  • Rozvodová řízení

  • Spory týkající se vyživovací povinnosti

  • Svěření dítěte do péče

 

Kontaktujte nás

K OSOBNÍ KONZULTACI

+ 420 774 710 999