Právní služby pro podnikatele, etické kodexy, školení, vymáhání pohledávek, medicínské a farmaceutické právo, právo veřejných zakázek, 

Pro podnikatele

Mimo běžné právní služby a právní zastoupení nabízíme firemním zákazníkům také právní podporu a odborná školení v následujících specializacích.
Etické kodexy

 

Nově zavedená trestněprávní odpovědnost právnických osob si vyžádala nový přístup k právní úpravě etických vztahů společnosti. Na požádání jsme pro Vás schopni vypracovat kvalitní etické kodexy, které budou Vaši společnost efektivně chránit.

 

 

Veřejné zakázky

 

Naše kancelář se specializuje na oblast práva veřejných zakázek. Zadavatelům i Dodavatelům výběrových řízení poskytuje spolehlivé právní poradenství a podporu v oblasti přípravy výběrových řízení, zastupování před ÚOHS, a před správními soudy.

 

 

 

Softwarové právo

 

Věnujeme se problematice autorského práva v oblasti software, a to především z hlediska smluv o vývoji a implementace software, servisních smluv a licencování software.