Zdravotnické právo

 

Právní základ ordinace

Seminář se věnuje aktuální platné legislativě v oblasti zdravotnického práva dopadající na vedení soukromé ordinace. Školení se soustředí zvláště na příklady z praxe a věnuje se konkrétním tématům jako jsou zdravotnická dokumentace, smlouvy se zdravotními pojišťovnami, převod lékařské praxe ad. 

Obsah semináře:

 

  • základní právní normy zdravotnického práva

  • lékařská praxe obecně

  • vybavení a personální zajištění ordinace

  • nakládání s odpady ve zdravotnictví

  • léčivé přípravky (regulace reklamy a nakládání s léčivy)

  • práva pacienta a práva zdravotníka

  • zdravotnická dokumentace

  • smlouvy se zdravotními pojišťovnami

 

Časový harmonogram:

 

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška

11.00 – 11.30 – přestávka s občerstvením

11.30 – 13.30 – přednáška a odborná diskuze

 

 

Místo: 

 

Přednášková místnost AK Šimeček, Jaselská 205/25, Brno 602 00 

 

 

Cena:

 

1.650,- Kč/os + DPH

 

 

Aktuální termíny:

 

 

Seminář zatím nemá vypsány aktuální termíny.