Veřejné zakázky

 

Podání nabídky a ochrana dodavatele proti nesprávnému postupu zadavatele

Seminář je určen pro uchazeče o veřejné zakázky podávající pravidelně nabídky. Věnuje se aktuální právní problematice z této oblasti, a také příkladům z praxe. Seminář se soustředí nejen na formální náležitosti nabídek, ale také na rady jak postupovat v případě, kdy zadavatel nejedná dle zákona, jak tyto situace vypozorovat, a jak se proti nim bránit. Nově se věnuje také novinkám týkajích se připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek.

Obsah semináře:

 

  • obecný přehled v oblasti práva veřejných zakázek

  • zákon o zadávání veřejných zakázek - připravované změny

  • vyhledávání veřejných zakázek

  • formální požadavky nabídky

  • seznam kvalifikovaných dodavatelů

  • smlouva v nabídce

  • jak rozpoznat nezákonný postup zadavatele

  • jak se bránit proti nezákonnému postupu zadavatele

 

Časový harmonogram:

 

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška

11.00 – 11.30 – přestávka s občerstvením

11.30 – 13.30 – přednáška a odborná diskuze

 

 

Místo: 

 

Přednášková místnost AK Šimeček, Jaselská 205/25, Brno 602 00 

 

 

Cena:

 

1.350,- Kč/os + DPH

 

 

Aktuální termíny:

 

 

čtvrtek 28. 4. 2016