Zdravotnické právo

 

Jak předcházet právním sporům s pacienty

Seminář se zaměřuje na problematiku náhrady škody, informovaného souhlasu, postupu lege artis, poskytování informací a dalších praktických oblastí, které mohou být třecími plochami ve vztahu lékaře a pacienta. Školení je orientováno převážně na příklady z praxe a to, jak na oblast předcházení sporů s pacienty, tak na následný postup (stížnosti, žaloby, trestní oznámení)

Obsah semináře:

 

  • náhrada škody a odpovědnost zdravotníka za škodu

  • informovaný souhlas a jeho forma

  • postup lege artis

  • poskytování informací

  • vedení zdravotnické dokumentace

  • vyřízení stížnosti pacienta

  • civilní spory a jejich průběh

  • trestní oznámení

  • ochrana dobrého jména zdravotníka

 

 

Časový harmonogram:

 

8.30 – 9.00 – prezence účastníků

9.00 – 11.00 – přednáška

11.00 – 11.30 – přestávka s občerstvením

11.30 – 13.30 – přednáška a odborná diskuze

 

 

Místo: 

 

Přednášková místnost AK Šimeček, Jaselská 205/25, Brno 602 00 

 

 

Cena:

 

1.650,- Kč/os + DPH

 

 

Aktuální termíny:

 

 

Seminář zatím nemá vypsány aktuální termíny.