Nově zavedená trestněprávní odpovědnost právnických osob si vyžádala nový přístup k právní úpravě etických vztahů společnosti. V této oblasti Vám můžeme poskytnout například: 

 

 

Etické kodexy

Etický kodex, trestní odpovědnost právnické osoby
Kontaktujte nás

K OSOBNÍ KONZULTACI

+ 420 774 710 999

 

  • Vypracování etického kodexu a seznamení Vašich zaměstnanců a managementu s jeho obsahem formou odborných školení  

  • Zastoupení Vaší společnosti v celém trestním řízení