Ceník služeb

Odměna za hodinu

Hodinová sazba naší advokátní kanceláře je určena na základě složitosti a náročnosti poptávané právní služby. Pro veřejnost se sazby za hodinu pohybují od 1500,- Kč/h,

pro firemní klienty a podnikatele pak od 2500,- Kč/h.

  

Paušální odměna

Pro klienty, kteří potřebují pravidelné poskytování právních služeb je nabízena možnost hradit právní služby pevnou částkou, hrazenou paušálně.
 

Odměna advokáta je určena podle advokátního tarifu nebo na základě vzájemné dohody klienta a advokáta dle složitosti a náročnosti právní služby. K odměně je připočítáváno DPH dle aktuální sazby a dále hotové výdaje spojené s  poskytovanou právní službou (např. soudní poplatky, cestovné).
Úkonová odměna
Podílová odměna
Advokátní úschova

Úkonová odměna je stanovena pevnou sazbou za provedení určitého úkonu právní služby, jejichž výčet je uveden v ustanovení § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif

Podílová odměna je stanovena dohodou mezi advokátem a klientem jako podíl na výsledku věci.

 

Naše advokátní kancelář nabízí též možnost advokátní úschovy.

Odměna advokátních úschov závisí na výši uschované částky. Neváhejte se na nás proto obrátit o cenovou nabídku.

Kontaktujte nás

K OSOBNÍ KONZULTACI

 

+ 420 774 710 999

 

 

EMAIL

info@aksimecek.cz

Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů. Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého je zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů. Více informací na adrese: www.coi.cz