Advokátní kancelář Brno Veveří, Mgr. Antonín Šimeček, právník, právní pomoc, advokát, trestní právo, zdravotnické právo, právo veřejných zakázek, pracovní právo

1/2

"Váš spolehlivý partner na cestě k právu..."

Veřejnosti a firemním zákazníkům poskytujeme kvalitní poradenství a školení z nejrůznějších oblastí práva.

Naše kancelář

Kontakt

Adresa

 

Advokátní kancelář

Mgr. Antonín Šimeček

Jaselská 193/10

602 00 Brno

IČO: 66252288

DIČ: CZ6711120922

dat. schránka: druf8tc

v ČAK pod reg. č. 09413

Mimo běžné právní služby a právní zastoupení nabízíme firemním zákazníkům také právní podporu a odborná školení v následujících specializacích:

Můžete se na nás obrátit v jakékoliv právní záležitosti, především pak v oblasti následujících specializací:

Advokátní kancelář Mgr. Antonína Šimečka se nachází v samotném centru Brna na ulici Jaselská 10. Svým klientům z řad podnikatelů a veřejnosti nabízí právní pomoc, poradenství a školení z nejrůznějších oblastí práva.

 

Za své poslání si klademe především ochranu zájmů a oprávněných nároků klienta. Dbáme na profesionální a individuální přístup, a to ať už se jedná o trvalou spolupráci či jen o jednorázovou právní pomoc. Vaše záležitosti se snažíme řešit v co nejkratším možném čase tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám, zároveň ovšem dbáme na odbornost, preciznost a komplexní přístup.

 

Můžete se na nás obrátit v jakékoliv právní záležitosti, především pak v oblasti našich specializací, které pro snadnější orientaci dělíme na specializace pro veřejnost a pro podnikatele.

 

 

Výkonu advokacie se věnuje nepřetržitě již více jak šestnáct let. Díky své mnohaleté praxi a zkušenostem v advokacii a v souvisejících oborech je schopen poskytnout klientům advokátní kanceláře komplexní právní poradenství z jakéhokoliv zákoutí práva. 

 

Jeho oblíbenou právní doménou je trestní právo. Obhajobě klientů v trestním řízení, se věnuje od počátku své profesní kariéry. V současné době rozšířil svoji působnost i do oblasti pomoci obětem trestných činnů. Soustředil kolem sebe tým odborníků v oblasti insolvenčního práva, daňového a ekonomického poradenství.  Pro klienty zajišťuje veškerý právní servis tak, aby se v klidu mohli věnovat svým obchodním, či osobním záležitostem a nemuseli myslet na právní problémy. Antonín Šimeček je zastáncem vlídného, osobního přístupu ke klientům a dbá na to, aby se klientovi při poskytování právních služeb dostalo nejen pomoci v jeho problémech, ale aby advokát, potažmo advokátní kancelář, byla pro klienta zázemím jistoty a duševní pohody. Antonín Šimeček považuje za základní zásady advokáta mlčenlivost a férový přístup ke klientům.

 

 

Naše kancelář dodržuje následující Zásady ochrany osobních údajů "GDPR"

 
Telefon 
 
 
 
+ 420 774 710 999
 
 
 
 
 
 

Napište nám:

Thanks! Message sent.